Witaj na stronie Roche Foundation Medicine.

Oświadczam, że jestem lekarzem medycyny, farmaceutą lub osobą prowadzącą obrót produktami leczniczymi. Podmiotem odpowiedzialnym za treści zamieszczone na portalu internetowym https://www.foundationmedicine.pl/ jest spółka Roche Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 28, 02-672, KRS: 0000118292. UWAGA! Portal ten zawiera treści dotyczące produktów leczniczych wydawanych jedynie na podstawie recepty w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (t. jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1977 z późn. zm.) („Prawo farmaceutyczne”). Portal nie jest przeznaczony do udzielania porad medycznych  i/lub wskazówek dotyczących leczenia. Zasoby portalu internetowego https://www.foundationmedicine.pl/ są dostępne jedynie dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Jeśli nie spełniasz wymienionych warunków, kliknij przycisk NIE.

Opuszczasz stronę internetową Roche Foundation Medicine. Hiperłącza do wszystkich zewnętrznych stron są zapewnione dla użytkowników w celach informacyjnych. Firma Hoffmann-La Roche Inc. ("Roche") nie bierze odpowiedzialności za treści dostępne na tych stronach. Roche nie kontroluje tych stron internetowych, a wyrażane na nich opinie, twierdzenia, czy komentarze nie powinny być przypisane firmie Roche, chyba że wskazano inaczej. Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów i usług firmy Roche, zalecamy skontaktowanie się z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia.

Nasze portfolio  

Wysokiej jakości portfolio

Portfolio szeroko zwalidowanych usług kompleksowego profilowania genomowego, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia na różnych etapach ścieżki pacjenta.

Portfolio Foundation Medicine szeroko zwalidowanych kompleksowych usług profilowania genomowego zapewnia istotne informacje ułatwiające podejmowanie skutecznych, spersonalizowanych decyzji klinicznych na różnych etapach ścieżki pacjenta: 1–8
Guz lityNowotwór hematologiczny lub mięsak Tkanka nowotworowaPróbka krwiTest z tkanki dlaguzów litych1,2Biopsja płynna dlaguzów litych4,5Test przeznaczony dla nowotworów układu krwiotwórczego i mięśniaw7,8

ZMIANA LICZBY KOPII GENUSUBSTYTUCJE ZASADINSERCJE I DELECJEREARANŻACJE GENÓWZMIANY GENOMOWE

Wszystkie badania Foundation Medicine wykorzystują wiodącą technologię kompleksowego profilowania genomowego, która szeroko analizuje genom nowotworu, aby zidentyfikować zmiany istotne klinicznie, potencjalnie umożliwiając zwiększenie opcji terapeutycznych pacjentów.1,2,4,5,7–13

Baza danych genomowych

 

W miarę jak nasza wiedza na temat nowotworów ewoluuje, nasze testy również się rozwijają

Nasza baza profili genomowych ciągle się powiększa. Obecnie zawiera ponad 400 000  profili w ponad 150 powszechnie występujących oraz rzadkich typach nowotworów. Zaawansowane algorytmy bioinformatyczne umożliwiają zinterpretowanie danych obejmujących rzadkie i złożone zmiany genomowe. 14 Nasze badania są nieustannie rozwijane, aby identyfikować zmiany istotne kliniczne. Zapewnia to dostarczenie lekarzom najbardziej aktualnej wiedzy i wskazuje najnowsze opcje terapeutyczne do rozważenia.1,2,4,5

Our growing database includes 200,000+ genomic profiles, allowing our tests to constantly evolve so we can provide the most clinically relevant insights
Referencje
 1. Frampton GM i wsp. Nat Biotechnol 2013; 31: 1023–1031.
 2. Specyfikacja Techniczna FoundationOne®CDx, 2018. Dostępna na stronie internetowej: www.rochefoundationmedicine.com/f1cdxtech (Dostęp lipiec 2021).
 3. Aprobata FDA dla FoundationOne®CDx, 2017. Dostępne na stronie internetowej: https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf17/P170019a.pdf (Dostęp lipiec 2021).
 4. Baza danych: Specyfikacja Techniczna FoundationOne Liquid CDx, 2020. Dostępna na stronie internetowej: www.eifu.online/FMI/190070862 (Dostęp lipiec 2021).
 5. Baza danych: Dane z klinicznej i analitycznej walidacji FoundationOne Liquid CDx.
 6. Aprobata FDA dla FoundationOne Liquid CDx, 2020. Dostępna na stronie internetowej:  https://www.foundationmedicine.com/press-releases/445c1f9e-6cbb-488b-84ad-5f133612b721 (Dostęp lipiec 2021).
 7. Specyfikacja Techniczna FoundationOne®Heme, 2017. Dostępna na stronie internetowej: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Dostęp lipiec 2021).
 8. He J i wsp. Blood 2016; 127: 3004–3014.
 9. Drilon A i wsp. Clin Cancer Res 2015; 21: 3631–3639.
 10. Rankin A i wsp.. Oncologist 2016; 21: 1306–1314.
 11. Ross JS i wsp. Cancer 2016; 122: 2654–2662.
 12. Suh JH i wsp. Oncologist 2016; 21: 684–691.
 13. Hirshfield KM i wsp.  Oncologist 2016; 21: 1315–1325.
 14. Foundation Insights. Dostępne na stronie internetowej: https://www.foundationmedicine.com/insights-and-trials/foundation-insights (Dostęp lipiec 2021).