Witaj na stronie Roche Foundation Medicine.

Oświadczam, że jestem lekarzem medycyny, farmaceutą lub osobą prowadzącą obrót produktami leczniczymi. Podmiotem odpowiedzialnym za treści zamieszczone na portalu internetowym https://www.foundationmedicine.pl/ jest spółka Roche Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 28, 02-672, KRS: 0000118292. UWAGA! Portal ten zawiera treści dotyczące produktów leczniczych wydawanych jedynie na podstawie recepty w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (t. jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1977 z późn. zm.) („Prawo farmaceutyczne”). Portal nie jest przeznaczony do udzielania porad medycznych  i/lub wskazówek dotyczących leczenia. Zasoby portalu internetowego https://www.foundationmedicine.pl/ są dostępne jedynie dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Jeśli nie spełniasz wymienionych warunków, kliknij przycisk NIE.

Opuszczasz stronę internetową Roche Foundation Medicine. Hiperłącza do wszystkich zewnętrznych stron są zapewnione dla użytkowników w celach informacyjnych. Firma Hoffmann-La Roche Inc. ("Roche") nie bierze odpowiedzialności za treści dostępne na tych stronach. Roche nie kontroluje tych stron internetowych, a wyrażane na nich opinie, twierdzenia, czy komentarze nie powinny być przypisane firmie Roche, chyba że wskazano inaczej. Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów i usług firmy Roche, zalecamy skontaktowanie się z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia.
Orange

 

 

 

Badanie dla uzyskania diagnostycznych, prognostycznych i predykcyjnych informacji, które mogą pomóc w podjęciu decyzji terapeutycznych w nowotworach układu krwiotwórczego i mięsakach.1

Zamów

Zamów FoundationOne®Heme

Odpowiedni materiał do badania to: krew pełna obwodowa, aspirat szpiku kostnego, bloczek parafinowy, materiał utrwalony na szkiełkach podstawowych lub wyekstrahowany kwas nukleinowy. Aby analiza była prawidłowa, krew i świeży aspirat szpiku kostnego muszą zostać dostarczone do laboratorium w dniu pobrania. W niektórych krajach usługa FoundationOne®Heme nie jest jeszcze dostępna, ale pracujemy nad rozszerzeniem dostępności dla wszystkich pacjentów.

FFPE, formalin-fixed paraffin-embedded. Tkanka utrwalona w formalinie i zatopiona w parafinie;MSI, microsatellite instability, niestabilność mikrosatelitarna;TMB, tumour mutational burden, gestość mutacji.
Referencje
  1. Specyfikacja Techniczna FoundationOne®Heme, 2017. Dostępne na stronie internetowej: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme
  2. Instrukcja dotycząca przygotowania próbki FoundationOne®Heme, 2017. Dostępne na stronie internetowej: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme