Witaj na stronie Roche Foundation Medicine.

Oświadczam, że jestem lekarzem medycyny, farmaceutą lub osobą prowadzącą obrót produktami leczniczymi. Podmiotem odpowiedzialnym za treści zamieszczone na portalu internetowym https://www.foundationmedicine.pl/ jest spółka Roche Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 28, 02-672, KRS: 0000118292. UWAGA! Portal ten zawiera treści dotyczące produktów leczniczych wydawanych jedynie na podstawie recepty w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (t. jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1977 z późn. zm.) („Prawo farmaceutyczne”). Portal nie jest przeznaczony do udzielania porad medycznych  i/lub wskazówek dotyczących leczenia. Zasoby portalu internetowego https://www.foundationmedicine.pl/ są dostępne jedynie dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Jeśli nie spełniasz wymienionych warunków, kliknij przycisk NIE.

Opuszczasz stronę internetową Roche Foundation Medicine. Hiperłącza do wszystkich zewnętrznych stron są zapewnione dla użytkowników w celach informacyjnych. Firma Hoffmann-La Roche Inc. ("Roche") nie bierze odpowiedzialności za treści dostępne na tych stronach. Roche nie kontroluje tych stron internetowych, a wyrażane na nich opinie, twierdzenia, czy komentarze nie powinny być przypisane firmie Roche, chyba że wskazano inaczej. Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów i usług firmy Roche, zalecamy skontaktowanie się z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia.
Alt

Pierwsze kroki

Zamów test

Prosty sposób zamawiania testu

1. Lekarz prowadzący terapię w porozumieniu z pacjentem zamawia badanie: FoundationOne® CDx lub FoundationOne® Liquid CDx lub FoundationOne® Heme.
W tym celu należy: 

 • przesłać na adres: polska.fmi@roche.com wypełniony i podpisany przez lekarza Formularz Zamówienia Foundation Medicine®.

 • wydrukować Formularz Zgody Pacjenta i podpisany przez pacjenta pozostawić w dokumentacji medycznej

2. Foundation Medicine® kontaktuje się z lekarzem zlecającym badanie w celu ustalenia daty i miejsca odbioru materiału oraz przesyła druk TRF (Test Requisition Form).

3. Lekarz zlecający badanie prosi pacjenta o wypożyczenie bloczka parafinowego lub zleca pobranie świeżego materiału jeśli jest to możliwe. W przypadku biopsji płynnej należy umówić się na pobranie krwi. Lekarz otrzymuje zestaw transportowy.

4. Kurier w wyznaczonym terminie przyjeżdża po odbiór materiału.

5. Spakowany do zestawu transportowego materiał i wypełniony druk TRF należy przekazać kurierowi. Sprawdź instrukcję pakowania materiału poniżej. 


Po ok. 14 dniach roboczych lekarz zlecający badanie otrzymuje raport. Raport przygotowany jest w języku angielskim.

Proces zamówienia

Prosty sposób zamawiania testu

Zamówienie testu Foundation Medicine jest łatwe i wygodne, a czas realizacji zamówienia (od dostarczenia próbki do laboratorium do otrzymania raportu przez lekarza) to mniej niż 2 tygodnie dla badania FoundationOne Liquid CDx, 14 dni roboczych dla for FoundationOne CDx i 21 dni roboczych dla FoundationOne Heme). Czas ten jest porównywalny do oczekiwania na wyniki mniej złożonych testów. 1–3

Zamawianie usługi Foundation Medicine

image/svg+xml 1 2 3 4 5 Lekarz zamawia test Patomorfolog przygotowuje próbkę Wysłanie próbki doFoundation Medicine Analiza tkankinowotworowej iopracowanie wyników Lekarz zamawiającybadanie pobierawynik testu

Wymagania dotyczące próbek

Tkanka utrwalona w formalinie
i zatopiona w bloczku parafinowym; tkanka utrwalona na szkiełkach podstawowych jest również akceptowana4

Pełna krew obwodowa; aspirat szpiku kostnego; tkanka w bloczku
parafinowym, wymagana zawartość komórek nowotworowych ≥20%6
 
Dodatkowe oznaczenie PD-L1

Można zamówić oznaczenie PD-L1 metodą IHC jako dodatkową usługę

Ekspresja PD-L1 (oceniona metodą IHC) nie koreluje z gęstością mutacji (TMB). Dlatego, wyniki badania PD-L1 i TMB mogą się uzupełniać i razem wskazywać możliwości leczenia nowotworu immunoterapiami.7–9 Oznaczenie PD-L1 za pomocą techniki IHC może być zamówione jako dodatkowy test.
Wsparcie klienta

Wsparcie w opiece nad pacjentem

Zapewniamy wsparcie oparte na wyjątkowych zasobach wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu, aby zapewnić chorym na nowotwory możliwie jak najlepszą opiekę.
Patomorfolodzywykonują dokładną analizę próbki

IHC, immunohistochemistry, immunohistochemia; PD-L1, programmed death-ligand 1, ligand receptora programowanej śmierci komórki 1; TMB, Tumour Mutational Burden, gęstość mutacji.
Referencje
 1. FoundationOne®CDx Technical Specifications, 2018. Dostępne na stronie: www.rochefoundationmedicine.com/f1cdxtech (Dostęp lipiec 2021).
 2. Data on file: FoundationOne Liquid CDx Technical Specifications, 2020. Dostępne na stronie: www.eifu.online/FMI/190070862 (Dostęp lipiec 2021)
 3. FoundationOne®Heme Technical Specifications, 2017. Dostępne na stronie: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Accessed JulyDostęp lipiec 2021).

 4. FoundationOne®CDx Specimen Instructions, 2018. Dostępne na stronie: www.rochefoundationmedicine.com/specimen (Accessed August 2020).
 5. Data on file: FoundationOne Liquid CDx Specimen instructions.
 6. FoundationOne®Heme Specimen Instructions, 2017. Dostępne na stronie: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Dostęp lipiec 2021).

 7. Kamzi S. Presented at ESMO Immuno Oncology Congress 2017; Geneva, Switzerland: Poster no. 35P.

 8. Rizvi H i wsp. J Clin Oncol 2018; 36: 633–641.
 9. Hellmann MD i wsp. Cancer Cell. 2018; 33: 843–852.e4.