Alt

FoundationOne Formularz Kontaktowy

Uwaga: Wszystkie pola są obowiązkowe

max 500 słów

Administratorem Pani/Pana danych jest Roche Polska sp. z o.o. (02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39 B).

Zależnie od celu kontaktu, Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zadane pytanie (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci udzielania odpowiedzi na zadawane pytanie, a w innych przypadkach, podstawą przetwarzania danych to wypełnienie obowiązku prawnego zapewnienia monitorowania i nadzoru nad produktami Roche ciążącego na administratorze tj. art. 6 ust 1 pkt f) i c) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych). Zależnie od celu kontaktu, dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas konieczny do udzielenia odpowiedzi lub wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania albo przez czas niezbędny do wykonania ww. obowiązku, a po tym okresie wyłącznie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom z Grupy Roche i ich przedstawicielom oraz właściwym urzędom i organom lub organizacjom międzynarodowym, w tym mogącym mieć siedzibę w państwie trzecim, nie zapewniającym odpowiedniego poziomu ochrony.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych będzie konieczne do zapewnienia monitorowania i nadzoru nad produktami Roche, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, gdy są niezbędne.  Ma Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, które nie będą niezbędne do wykonania ww. obowiązku.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych , a także  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub zażaleń dotyczących sposobu przetwarzania danych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  przesyłając wiadomość na adres: ochrona.danych@roche.com

Dziękujemy za wypełnienie formularza
Niestety, nie udało się wysłać formularza. Prosimy spróbować ponownie.

Administratorem Pani/Pana danych jest Roche Polska sp. z o.o. (02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39 B).

Zależnie od celu kontaktu, Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zadane pytanie (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci udzielania odpowiedzi na zadawane pytanie, a w innych przypadkach, podstawą przetwarzania danych to wypełnienie obowiązku prawnego zapewnienia monitorowania i nadzoru nad produktami Roche ciążącego na administratorze tj. art. 6 ust 1 pkt f) i c) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych). Zależnie od celu kontaktu, dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas konieczny do udzielenia odpowiedzi lub wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania albo przez czas niezbędny do wykonania ww. obowiązku, a po tym okresie wyłącznie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom z Grupy Roche i ich przedstawicielom oraz właściwym urzędom i organom lub organizacjom międzynarodowym, w tym mogącym mieć siedzibę w państwie trzecim, nie zapewniającym odpowiedniego poziomu ochrony.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych będzie konieczne do zapewnienia monitorowania i nadzoru nad produktami Roche, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, gdy są niezbędne.  Ma Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, które nie będą niezbędne do wykonania ww. obowiązku.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych , a także  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub zażaleń dotyczących sposobu przetwarzania danych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  przesyłając wiadomość na adres: ochrona.danych@roche.com

Dane kontaktowe

Poland

Roche Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39B
02-672 Warszawa

T: +48 22 345 18 88
Fax: +48 22 345 18 74
E: pl.kontakt@roche.com

Asia-Pacific General
T: +65 6880 5399
E: APAC.foundation@roche.com
Hong Kong

Hong Kong Molecular Pathology Diagnostic Center LTD
27/F, Bonham Trade Centre
50 Bonham Strand, Sheung Wan
Hong Kong

T: +852 2986 1270, +852 2851 8029
F: +852 2527 7028, +852 2851 8062
E: contact@hk-mpdc.com

Singapore

Roche Singapore Pte Ltd
3 Biopolis Drive, #03-11 Synapse
Singapore 138623

T: +65 6880 5399
T: xxx
E: xxx
W: www.foundationmedicine.com.sg

Austria

Roche Austria GmbH
Engelhorngasse 3
A-1211 Wien

T: +43 1 277 39 220
E: vienna.molecularinformationat@roche.com
W: www.foundationmedicine.at

France

France Roche SAS
30 course d'Ille Seguin
92650 Boulogne
Billancourt Cedex
France

T: +43 1 277 39 220
F: +43 1 277 39 835
E: rosny.adv_france@roche.com
W: www.foundationmedicine.fr

Germany

Roche Pharma AG
Emil-Barell-Strasse 1
D–79639 Grenzach-Wyhlen
Germany

T: +49 7624 14 2098
F: +49 7624 14 3846
E: grenzach.kundenberatung@roche.com
W: www.foundationmedicine.de

Italy

Roche spa
Via GB Stucchi 110
20900 Monza (MB) Italia

T: +39 800 145 849
F: +39 800 145 850
E: italy.foundation@roche.com
W: www.foundationmedicine.it

Other EU Countries

Roche Pharma AG
Emil-Barell-Strasse 1
D–79639 Grenzach-Wyhlen
Germany

T: +49 7624 14 2098
F: +49 7624 14 3846
E: europe.foundationmedicine@roche.com
W: www.foundationmedicine.de

Spain

Roche Farma Spain
C/ Ribera del Loira, 50
Molecular Information Franchise
28042 Madrid

T: +34 91 324 82 00
F: +34 91 324 82 82
E: madrid.foundationmedicine@roche.com
W: www.foundationmedicine.eswww.rocheplus.es/foundationmedicine