masthead

Najczęściej zadawane pytania

Jak działa FoundationOne®?

Raport FoundationOne przygotowany dla każdego pacjenta indywidualnie zawiera wykryte zmiany genomowe z potencjalnymi opcjami terapeutycznymi.

FoundationOne wykorzystuje kompleksowe i zwalidowane techniki sekwencjonowania nowej generacji (NGS) oparte na hybrid capture aby zbadać ponad 99% sekwencji kodujących w 315 genach i w 28 wybranych intronach związanych z powstaniem i rozwojem nowotworów.1  FoundationOne dodatkowo wskazuje biomarkery: niestabilność mikrosatelitarną (microsatellite instability, MSI) i gęstość mutacji (tumour mutational burden, TMB), które są związane z efektywnością immunoterapii.3-6

Wykorzystując FoundationOne wykrywamy zmiany genomowe, które mogą zostać przeoczone przez inne badania, wobec czego lekarz może mieć pewność, że opcje terapeutyczne są zidentyfikowane w sposób najbardziej adekwatny.1,3,7–9

Czy FoundationOne® może być przydatne w praktyce klinicznej?
FoundationOne może zidentyfikować klinicznie istotne zmiany niewykryte przez inne testy diagnostyczne. Informacje te są potrzebne lekarzom w trakcie ustalania najbardziej odpowiedniej strategii leczenia, włączając w to np. udział w badaniach klinicznych, które nie byłyby wzięte pod uwagę bez badania FoundationOne.1,3,7-9
U kogo można wykonać badanie FoundationOne®?
Badanie foundationOne można wykonać u każdego chorego z guzem litym z nawrotową lub rozsianą chorobą nowotworową.1,3,10-12
Jak zamówić FoundationOne®?
Proszę odwiedź zakładkę Zamów badanieaby pobrać Formularz Zamówienia i Formularz Zgody Pacjenta.
Jaki rodzaj próbki jest potrzebny aby wykonać FoundationOne®?

Wymagania dotyczące FoundationOne:

 • ≥40µm tkanki utrwalonej w formalinie i zatopionej w bloczku parafinowym, dopuszczalny jest aspirat z biopsji cienkoigłowej lub cytologia z płynu wysiękowego. Warunkiem niezbędnym jest występowanie 20% lub więcej komórek nowotworowych w preparacie (8-10 niebarwionych szkiełek lub bloczek parafinowy). Materiał powinien być oceniony przez patologa i wybrany do badania najbardziej reprezentatywny dla ustalenia diagnozy.13
 • Odpowiednia jest tkanka ze wszystkich typów guzów litych.13

Pobierz szczegóły wymagań dotyczące próbki

Foundation Medicine jest w stanie przebadać wszystkie próbki, które spełnią powyższe kryteria. Jeśli ilość materiału okaże się niewystarczająca w ciągu około 2 dni od otrzymania próbki, lekarz zlecający badanie zostanie o tym fakcie poinformowany. Czasami pomimo mniejszej ilości materiału można skutecznie przeprowadzić badanie.1,13

Ile wynosi czas oczekiwania na wynik?
Raport zostanie dostarczony w ciągu 11-14 dni po otrzymaniu próbki i innych koniecznych dokumentów.Ważne jest aby dostarczyć właściwy rodzaj próbki i niezbędną dokumentację.
W jaki sposób jest dostarczany wynik?
Wynik – raport z badania jest wysyłany mailem do lekarza zlecającego badania w ciągu 11-14 dni od momentu otrzynmania w laboratorium próbki i niezbędnych dokumentów.1
Czy badanie może przewidzieć odpowiedź na chemioterapię lub określić prawdopodobieństwo nawrotu choroby?
FoundationOne nie jest badaniem dedykowanym do oceny odpowiedzi na chemioterapię lub przewidywania prawdopodobieństwa nawrotu choroby. Pomaga ono połączyć zmiany genomowe wykryte w tkance nowotworowej z terapiami celowanymi i/lub immunoterapiami zarówno zarejestrowanymi jak i badanymi w trakcie badań klinicznych.3,14
Referencje
 1. FoundationOne technical information.
 2. Frampton, GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31:1023–1031
 3. Rozenblum AB et al. J Thorac Oncol 2017; 2:258–268 (and supplementary material).
 4. Masucci GV et al. Int J Immunother Cancer Res 2016; 4:16.
 5. Chalmers ZR et al. Genome Med 2017; 9:34.
 6. Castro MP et al. J. Immunother 2015; 3:58.
 7. Ali SM et al. Oncologist 2016; 6:762–670.
 8. Schrock AB et al. Clin Cancer Res 2016; 13:3281–3285.
 9. Chmielecki J et al. Oncologist 2015; 20:7–12.
 10. Ross JS et al. JAMA Oncol 2015; 1:40–49.
 11. Ross JS et al. Cancer 2016; 17:2654–2562.
 12. Drilon A et al. Clin Cancer Res 2015; 16:3631–3639.
 13. FoundationOne specimen guidelines
 14. Schwaederle M et al. Mol Cancer Ther 2015; 14:1488–1494.