Witaj na stronie Roche Foundation Medicine.

Oświadczam, że jestem lekarzem medycyny, farmaceutą lub osobą prowadzącą obrót produktami leczniczymi. Podmiotem odpowiedzialnym za treści zamieszczone na portalu internetowym https://www.foundationmedicine.pl/ jest spółka Roche Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 28, 02-672, KRS: 0000118292. UWAGA! Portal ten zawiera treści dotyczące produktów leczniczych wydawanych jedynie na podstawie recepty w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (t. jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1977 z późn. zm.) („Prawo farmaceutyczne”). Portal nie jest przeznaczony do udzielania porad medycznych  i/lub wskazówek dotyczących leczenia. Zasoby portalu internetowego https://www.foundationmedicine.pl/ są dostępne jedynie dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Jeśli nie spełniasz wymienionych warunków, kliknij przycisk NIE.

Opuszczasz stronę internetową Roche Foundation Medicine. Hiperłącza do wszystkich zewnętrznych stron są zapewnione dla użytkowników w celach informacyjnych. Firma Hoffmann-La Roche Inc. ("Roche") nie bierze odpowiedzialności za treści dostępne na tych stronach. Roche nie kontroluje tych stron internetowych, a wyrażane na nich opinie, twierdzenia, czy komentarze nie powinny być przypisane firmie Roche, chyba że wskazano inaczej. Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów i usług firmy Roche, zalecamy skontaktowanie się z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia.

Współpraca Roche Foundation Medicine na rzecz rozwoju onkologii precyzyjnej dla pacjentów na całym świecie.

Nieustannie dążąc do rozwoju i utrzymania pozycji lidera w sferze badań molekularnych, firma Foundation Medicine zdecydowała się na dołączenie do grupy Roche. Dzięki wiodącej technologii i doświadczeniu w stosowaniu zwalidowanych metod profilowania genomowego Foundation Medicine oraz zaangażowaniu w badania onkologiczne Roche wspólnie:1

  • Coraz lepiej poznajemy naturę nowotworów i dostarczamy informacji, które należy zbadać w trakcie badań klinicznych, aby umożliwić skuteczniejsze oraz lepiej ukierunkowane prowadzenie badań w dziedzinie onkologii.

  • Działamy na rzecz poprawy opieki nad pacjentem onkologicznym przez dostarczenie informacji o profilu genomowym nowotworu oraz powiązanych z nim terapiami celowanymi i istotnymi badaniami klinicznymi.

Kolaboracja B+RWspółpraca w praktyce klinicznej lepsze wyniki pacjentówpomaga w planowaniu leczeniaLEPSZA OPIEKA ONKOLOGICZNAMĄDRZEJSZE, BARDZIEJ EFEKTYWNE B+RInterfejs bazy danych i analizy danychPomaga pacjentom znalć badanie kliniczneZrozumienie nowotworu na poziomie molekularnym

Referencje
  1. Roche Media Release, 2018. Dostępne na stronie: https://www.roche.com/media/releases/med-cor-2018-06-19.htm (Dostęp lipiec 2021).