Witaj na stronie Roche Foundation Medicine.

Oświadczam, że jestem lekarzem medycyny, farmaceutą lub osobą prowadzącą obrót produktami leczniczymi. Podmiotem odpowiedzialnym za treści zamieszczone na portalu internetowym https://www.foundationmedicine.pl/ jest spółka Roche Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 28, 02-672, KRS: 0000118292. UWAGA! Portal ten zawiera treści dotyczące produktów leczniczych wydawanych jedynie na podstawie recepty w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (t. jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1977 z późn. zm.) („Prawo farmaceutyczne”). Portal nie jest przeznaczony do udzielania porad medycznych  i/lub wskazówek dotyczących leczenia. Zasoby portalu internetowego https://www.foundationmedicine.pl/ są dostępne jedynie dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Jeśli nie spełniasz wymienionych warunków, kliknij przycisk NIE.

Opuszczasz stronę internetową Roche Foundation Medicine. Hiperłącza do wszystkich zewnętrznych stron są zapewnione dla użytkowników w celach informacyjnych. Firma Hoffmann-La Roche Inc. ("Roche") nie bierze odpowiedzialności za treści dostępne na tych stronach. Roche nie kontroluje tych stron internetowych, a wyrażane na nich opinie, twierdzenia, czy komentarze nie powinny być przypisane firmie Roche, chyba że wskazano inaczej. Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów i usług firmy Roche, zalecamy skontaktowanie się z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia.

Tak jak osoby dotknięte chorobą nowotworową różnią się od siebie, tak każdy nowotwór jest inny. Wysokiej jakości usługi kompleksowego profilowania genomowego* umożliwiają wnikliwą analizę nowotworu, aby zoptymalizować i spersonalizować strategie leczenia pacjentów w odpowiednim czasie. 1–9

 

Kompleksowe podejście do profilowania genomowego

Kompleksowe profilowanie genomowe Foundation Medicine szeroko i dogłębnie analizuje genom nowotworu, aby zidentyfikować klinicznie istotne zmiany genomowe oraz biomarkery, potencjalnie zwiększając możliwości terapeutyczne pacjentów. 1,2,4–6,8–14

Lekarze otrzymują przejrzysty, dogłębny raport, który wspiera ich w podejmowaniu decyzji klinicznych. Raport opisuje profil genomowy nowotworu pacjenta i powiązane z nim terapie celowane, immunoterapie i istotne badania kliniczne. 15

ZMIANA LICZBY KOPII GENUSUBSTYTUCJE ZASADINSERCJE I DELECJEREARANŻACJE GENÓWZMIANY GENOMOWE

Status TMB jest analizowany w przypadku FoundationOne CDx i FoundationOne Heme. Status bTMB jest analizowany w badaniu FoundationOne Liquid CDx. MSI jest analizowana w FoundationOne CDx oraz FoundationOne Heme. Raport z badania FoundationOne Liquid CDx wykazuje MSI, tylko gdy jest wysoka (MSI-H).

Zakres wysokiej jakości usług

Nasze szeroko zwalidowane usługi kompleksowego profilowania genomowego zapewniają dogłębną analizę i pomagają zoptymalizować i spersonalizować strategie leczenia pacjentów w odpowiednim czasie. 1–9

Przegląd badań

1-3 Krew obwodowaRodzaj próbki324>400GenyNiestabilnośćmikrosatelitarna (MSI)§5-7>300¥¥¥¥¥¥8,9Rodzaj badania

Połączone zaangażowanie dwóch firm

Nieustannie dążąc do rozwoju i utrzymania pozycji pioniera w sferze badań molekularnych, firma Foundation Medicine zdecydowała się na dołączenie do grupy Roche. Roche i Foundation Medicine obecnie wspólnie dostarczają pacjentom onkologicznym na całym świecie najwyższej jakości usługi kompleksowego profilowania genomowego. Jest to możliwe dzięki połączeniu wiodącej technologii oraz doświadczenia w zwalidowanych metodach profilowania nowotworów Foundation Medicine z wyspecjalizowaniem Roche w dziedzinie onkologii.16
OnkologiaWiedza na tematbiologii molekularnejOnkologiaprecyzyjna

*Kompleksowe profilowanie genomowe (Comprehensive genomic profiling) wykorzystuje sekwencjonowanie nowej generacji, które pozwala na wykrycie zarówno znanych, jak i nieznanych wariantów genów, w tym wszystkie klasy zmian genomowych (substytucje zasad, insercje i delecje, zmiany liczby kopii i rearanżacje), a także analizuje biomarkery (na przykład gęstość mutacji [Tumor Mutational Burden, TMB i blood Tumour Mutational Burden bTMB], niestabilność mikrosatelitarną [Microsatellite Instability, MSI] czy utratę heterozygotyczności [Loss of Heterozygosity, LoH]), aby dostarczyć informacje prognostyczne, diagnostyczne I predykcyjne, wspierające decyzje kliniczne dla indywidualnego pacjenta z wszystkimi rodzajami nowotworów 

†Terapie są wypisane alfabetycznie wraz z kategoriami nadanymi przez NCCN (więcej informacji o kategoriach NCCN można znaleźć w NCCN Compendium® na stronie internetowej www.nccn.org).

‡Walidacja kliniczna wykazała zgodność  z następującymi testami diagnostycznymi: cobas® EGFR Mutation Test, Ventana ALK (D5F3) CDx Assay, Vysis ALK Break-Apart FISH Probe Kit, therascreen® KRAS RGQ PCR Kit, Dako HER2 FISH PharmDx® Kit, cobas® BRAF V600 Mutation Test, THxID® BRAF kit. Więcej informacji można znaleźć w specyfikacji technicznej testu FoundationOne®CDx dostępnej na stronie internetowej: www.rochefoundationmedicine.com/f1cdxtech.

§Walidacja kliniczna wykazała zgodność  z następującymi testami diagnostycznymi: cobas® EGFR Mutation Test v2, test wykorzystujący łańcuchową reakcję polimerazy wykonywany z tkanki nowotworowej (clinical trial assay, CTA), oraz z zewnętrznie zwalidowanym testem sekwencjonowania wykorzystującym krążące we krwi DNA. Więcej informacji można znaleźć w specyfikacji technicznej testu FoundationOne®Liquid CDx dostępnej na stronie internetowej: www.eifu.online/FMI/190070862.

¥TMB jest raportowane w badaniu FoundationOne CDx oraz FoundationOne Heme. bTMB jest raportowane w badaniu FoundationOne Liquid CDx. MSI jest raportowane w badaniu FoundationOne CDx oraz FoundationOne Heme, MSI-H jest raportowane w badaniu FoundationOne Liquid CDx.

bTMB, blood Tumour Mutational Burden, gęstość mutacji oznaczana z krwi; FDA, US Food and Drug Administration, Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków; FFPE, formalin-fixed paraffin-embedded, utrwalone w formalinie, zatopione w parafinie; MSI, Microsatellite Instability, niestabilność mikrosatelitarna; NCCN, National Comprehensive Cancer Network; NGS, next generation sequencing, sekwencjonowanie nowej generacji; LoH, Loss of Heterozygosity,utrata heterozygotyczności; TMB, Tumour Mutational Burden, gęstość mutacji.

Referencje
 1. Specyfikacja techniczna FoundationOne®CDx, 2018. Dostępna na stronie: www.rochefoundationmedicine.com/f1cdxtech (Ostatni Dostęp lipiec 2021).
 2. Frampton GM i wsp. Nat Biotechnol 2013; 31: 1023–1031.
 3. Aprobata FDA testu FoundationOne®CDx FDA, 2017. Dostępna na stronie: https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf17/P170019a.pdf (Ostatni Dostęp lipiec 2021).
 4. Clark TA i wsp. J Mol Diagn 2018;20:686–702.
 5. Dostępne dane: Specyfikacja techniczna testu FoundationOne Liquid CDx, 2020. Dostępna na stronie: www.eifu.online/FMI/190070862 (Ostatni Dostęp lipiec 2021).
 6. Dostępne dane: Walidacja kliniczna i analityczna dla testu FoundationOne Liquid CDx.
 7. Aprobata FDA testu FoundationOne Liquid CDx, 2020. Dostępna na stronie: https://www.foundationmedicine.com/press-releases/445c1f9e-6cbb-488b-84ad-5f133612b721 (Ostatni Dostęp lipiec 2021).
 8. Specyfikacja techniczna FoundationOne®CDx FoundationOne®Heme, 2017. Dostępna na stronie: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Ostatni Dostęp lipiec 2021).
 9. He J i wsp. Blood 2016; 127: 3004–3014.
 10. Drilon A i wsp. Clin Cancer Res 2015; 21: 3631–3639.
 11. Rankin A i wsp. Oncologist 2016; 21: 1306–1314.
 12. Ross JS i wsp. Cancer 2016; 122: 2654–2662.
 13. Suh JH i wsp. Oncologist 2016; 21: 684–691.
 14. Hirshfield KM i wsp. Oncologist 2016; 21: 1315–1325.
 15. Przykładowy raport z badania FoundationOne®CDx. Dostępny na stronie: https://www.foundationmedicine.nl/content/dam/rfm/sample-reports/f1cdx/eu_version_-_ema_without_page_1/F1CDx%20EU%20Sample%20Report%20(Lung).pdf (Ostatni Dostęp lipiec 2021)
 16. Roche Informacja prasowa, 2018. Dostępna na stronie: https://www.roche.com/media/releases/med-cor-2018-06-19.htm (Ostatni Dostęp lipiec 2021).